Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

Het gebruik dat u maakt van alle inhoud op deze site of waar naar word verwijst, is geheel voor uw eigen risico. In geen enkel opzicht kan ik aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook, die optreden als gevolg van de gebruiker. (Er zijn echter wel altijd mensen die je willen helpen, meld je bijvoorbeeld eens op het Ubuntu Forum.)

2. Algemeen voorbehoud

  • Er is zelden maar een weg voor je doel te bereiken, als op Ubuntu Fan iets anders staat dan op een andere website, hoeft het ene niet fout te zijn!
  • Ik doe altijd mijn best maar een foutje is menselijk. Er kan dus een fout zitten in deze website.
  • Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, die betrekkelijk en persoonlijk zijn.

3. Copyright

Alles op deze site valt onder de 'Creatice Commons Naamsvermelding 3.0 Unported' licentie.


Creative Commons-Licentie
werk van Ivo Reumkens is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op www.ubuntufan.org.